Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1049
Název záměru: Skládka odpadů Hrádek u Pacova, III. etapa skládky (2. podání)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovPacovRoučkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 26.01.2021 08:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov
IČ oznamovatele: 25172263
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 18.01.2021
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: VYS1049_oznameni.pdf (76470 kB) - 17.12.2020 08:05:16
Informace o oznámení: VYS1049_infOznam.pdf (242 kB) - 17.12.2020 08:05:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2021
Datum nabytí právní moci: 25.02.2021
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1049_zjistovaci.pdf (358 kB) - 26.01.2021 08:09:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: