Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1822
Název záměru: Unhošť – rozvoj obchodního areálu firmy Ptáček – správa, a.s.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoUnhošťUnhošť
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2014 14:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PTÁČEK - správa a.s., Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno
IČ oznamovatele: 27749231
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 21.10.2014
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: STC1822_oznameni.pdf (18526 kB) - 01.10.2014 16:05:30
Informace o oznámení: STC1822_infOznam.doc (92 kB) - 01.10.2014 16:05:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1822_zjistovaci.doc (155 kB) - 05.11.2014 14:23:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1822_infZjistovaci.doc (80 kB) - 05.11.2014 14:23:33
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: