Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2003
Název záměru: Ložisko granodioritu Studená - stanovení dobývacího prostoru
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecStudenáStudená
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2016 07:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GEKOL, a.s., Kolín
IČ oznamovatele: 25932152
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV2003_oznameni.doc (2593 kB) - 19.04.2004 12:22:27
Informace o oznámení: OV2003_infOznam.doc (36 kB) - 19.04.2004 12:22:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV2003_zjistovaci.doc (3139 kB) - 21.06.2004 08:08:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV2003_dokumentace.doc (6119 kB) - 26.09.2005 08:45:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV2003_infDokumentace.doc (36 kB) - 26.09.2005 08:45:41
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV2003_posudek.doc (453 kB) - 14.02.2006 11:06:43
Informace o posudku: OV2003_infPosudek.doc (36 kB) - 14.02.2006 11:06:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV2003_inf1VP.doc (43 kB) - 01.03.2006 10:15:49
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV2003_zaveryStan.zip (162 kB) - 25.01.2016 07:27:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: