Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK057
Název záměru: Zkapacitnění obchvatu Chlumčan silnice I/7
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyChlumčanyChlumčany u Loun
Ústecký krajLounyChlumčanyVlčí u Chlumčan
Ústecký krajLounyCítolibyCítoliby
Ústecký krajLounySmolniceSmolnice u Loun
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.10.2016 08:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Víta Radovan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK057_oznameni.doc (1330 kB) - 27.06.2003 13:48:57
Informace o oznámení: ULK057_infOznam.doc (39 kB) - 23.10.2003 11:27:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK057_zjistovaci.zip (964 kB) - 25.08.2003 13:38:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Víta Radovan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK057_dokumentace.pdf (1315 kB) - 10.03.2005 06:55:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK057_infDokumentace.doc (51 kB) - 10.03.2005 06:55:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK057_posudek.doc (1615 kB) - 04.10.2005 06:28:57
Informace o posudku: ULK057_infPosudek.doc (52 kB) - 04.10.2005 06:28:57
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK057_inf1VP.doc (51 kB) - 05.10.2005 12:17:59
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK057_zapis1VP.doc (67 kB) - 10.11.2005 08:34:57
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2005
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK057_zaveryStan.zip (738 kB) - 17.10.2016 08:38:55
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: