Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS384
Název záměru: Modernizace chovu dojnic Křižanov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouKřižanovKřižanov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2009 15:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo "Křižanovsko", Dlouhá 448, 594 51 Křižanov
IČ oznamovatele: 00144151
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS384_dokumentace.pdf (7645 kB) - 08.09.2008 13:21:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS384_infDokumentace.doc (45 kB) - 08.09.2008 13:21:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS384_posudek.pdf (1590 kB) - 05.12.2008 12:12:35
Informace o posudku: VYS384_infPosudek.doc (46 kB) - 05.12.2008 12:12:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.01.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: VYS384_zaveryStan.doc (118 kB) - 23.01.2009 15:25:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: