Záměry na území ČR
Kód záměru: STC910
Název záměru: Národní bruslařský stadion Velký Osek
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínVelký OsekVelký Osek
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2009 12:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Velkoosecká sportovní, a.s., Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
IČ oznamovatele: 28188730
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC910_oznameni.zip (3460 kB) - 24.07.2008 07:17:11
Informace o oznámení: STC910_infOznam.doc (54 kB) - 24.07.2008 07:17:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC910_zjistovaci.doc (120 kB) - 02.09.2008 09:34:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Adamec Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC910_dokumentace.doc (2125 kB) - 31.12.2008 09:06:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC910_infDokumentace.doc (61 kB) - 31.12.2008 09:06:03
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC910_posudek.doc (2160 kB) - 14.04.2009 09:06:08
Informace o posudku: STC910_infPosudek.doc (55 kB) - 14.04.2009 09:03:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC910_zaveryStan.doc (189 kB) - 08.06.2009 11:07:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: