Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK651
Název záměru: Hala pro zpracování kůží, Prime Hide, spol. s r.o.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/5.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovPoříčí u Trutnova
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.02.2013 10:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Prime Hide, spol. s r.o., Kladská 539, 541 03 Trutnov - Poříčí 3
IČ oznamovatele: 44264011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2013
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: HKK651_oznameni.pdf (40233 kB) - 15.01.2013 11:55:09
Informace o oznámení: HKK651_infOznam.pdf (179 kB) - 15.01.2013 11:55:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: HKK651_zjistovaci.pdf (295 kB) - 13.02.2013 10:48:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK651_infZjistovaci.pdf (295 kB) - 13.02.2013 10:48:55
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: