Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS813
Název záměru: Obalovna živičných směsí Bílý Kámen
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: VYS813_duvodyUkonceni.pdf (275 kB) - 15.01.2016 07:21:43
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaBílý KámenBílý Kámen
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2016 07:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Porr a.s., Dubečská 2328/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 43005560
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 22.12.2015
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: VYS813_oznameni.zip (27638 kB) - 30.11.2015 14:20:36
Informace o oznámení: VYS813_infOznam.pdf (519 kB) - 30.11.2015 14:40:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: