Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK318
Název záměru: Umístění betonárny HBS 1,5 T/VS, Opatov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyOpatovOpatov v Čechách
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.01.2008 10:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ENERGY INVEST s.r.o., Tomkova 180, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 27471870
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: PAK318_oznameni.doc (9889 kB) - 20.12.2007 16:04:22
Informace o oznámení: PAK318_infOznam.doc (67 kB) - 20.12.2007 16:04:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2007
Závěry zjišťovacího řízení: PAK318_zjistovaci.doc (95 kB) - 17.01.2008 10:55:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýSvitavyMěstský úřad Svitavy
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: