Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK442
Název záměru: Logistické centrum Olomouc - zařízení k využívání odpadů
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucChválkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2009 12:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SITA CZ a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 25638955
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: OLK442_oznameni.pdf (12161 kB) - 21.01.2009 11:07:55
Informace o oznámení: OLK442_infOznam.doc (46 kB) - 21.01.2009 11:07:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: OLK442_zjistovaci.pdf (149 kB) - 23.02.2009 12:44:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: