Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1152
Název záměru: Obytný soubor Na Máchovně
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounBerounBeroun
Středočeský krajBerounKrálův DvůrKrálův Dvůr
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.10.2010 10:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Red Residences, a.s., Štěpánská 535/6, 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 27085821
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC1152_oznameni.zip (17615 kB) - 24.08.2009 15:37:32
Informace o oznámení: STC1152_infOznam.doc (58 kB) - 28.08.2009 09:09:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1152_zjistovaci.doc (199 kB) - 05.10.2009 11:05:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1152_dokumentace.pdf (36484 kB) - 08.03.2010 07:24:31
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1152_infDokumentace.doc (59 kB) - 10.08.2010 12:52:58
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1152_posudek.pdf (3521 kB) - 10.08.2010 12:57:43
Informace o posudku: STC1152_infPosudek.doc (62 kB) - 16.08.2010 08:26:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1152_inf1VP.doc (64 kB) - 26.08.2010 10:21:48
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1152_zapis1VP.zip (1242 kB) - 20.09.2010 16:00:21
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC1152_zaveryStan.doc (134 kB) - 15.10.2010 09:00:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: