Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1642
Název záměru: Hobby Market Kladno
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKladnoKročehlavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2015 10:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: UNIMEX GROUP, a.s., Václavské nám. 815/53, Praha 1
IČ oznamovatele: 28375025
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.04.2013
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: STC1642_oznameni.zip (17674 kB) - 22.03.2013 07:29:48
Informace o oznámení: STC1642_infOznam.doc (78 kB) - 27.03.2013 14:53:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1642_zjistovaci.doc (3236 kB) - 03.05.2013 07:15:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1642_infZjistovaci.doc (66 kB) - 03.05.2013 07:15:08
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.01.2014
Text dokumentace: STC1642_dokumentace.zip (31748 kB) - 23.12.2013 08:30:31
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1642_infDokumentace.pdf (291 kB) - 31.12.2013 07:48:53
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.07.2014
Text posudku: STC1642_posudek.pdf (12827 kB) - 27.06.2014 13:11:24
Informace o posudku: STC1642_infPosudek.doc (77 kB) - 27.06.2014 13:11:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1642_inf1VP.pdf (282 kB) - 23.07.2014 10:46:50
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1642_zapis1VP.pdf (838 kB) - 06.08.2014 14:38:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1642_zaveryStan.zip (803 kB) - 28.07.2015 10:51:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: