Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM820
Název záměru: Parkoviště na ulici Sokolská a Jana Palacha - Znojmo
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoZnojmoZnojmo-město
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2011 12:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VERSIA Holding GmbH, Organizační složka Brno, Líšeňská 2755/35, 636 00 Brno
IČ oznamovatele: 28269675
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHM820_oznameni.pdf (4063 kB) - 24.03.2010 11:17:28
Informace o oznámení: JHM820_infOznam.pdf (111 kB) - 24.03.2010 11:17:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHM820_zjistovaci.pdf (117 kB) - 27.04.2010 12:06:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM820_dokumentace.pdf (9238 kB) - 10.11.2010 12:52:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM820_infDokumentace.pdf (114 kB) - 10.11.2010 12:52:41
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM820_posudek.pdf (737 kB) - 24.02.2011 13:50:46
Informace o posudku: JHM820_infPosudek.pdf (130 kB) - 24.02.2011 13:50:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM820_zaveryStan.doc (123 kB) - 04.05.2011 11:17:47
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýZnojmoMěstský úřad Znojmo
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: