Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2009
Název záměru: Skládka S-003 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceLišovLišov
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2007 13:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: .A.S.A. České Budějovice, s.r.o.
IČ oznamovatele: 25171941
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV2009_oznameni.pdf (3988 kB) - 22.02.2006 14:30:57
Informace o oznámení: OV2009_infOznam.doc (35 kB) - 22.02.2006 14:30:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV2009_zjistovaci.doc (58 kB) - 06.04.2006 13:24:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV2009_dokumentace.doc (2240 kB) - 27.07.2006 13:50:27
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV2009_infDokumentace.doc (38 kB) - 27.07.2006 13:52:35
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV2009_posudek.doc (673 kB) - 19.10.2006 13:29:03
Informace o posudku: OV2009_infPosudek.doc (43 kB) - 19.10.2006 13:29:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV2009_inf1VP.doc (46 kB) - 20.11.2006 14:08:57
Zápis z 1. veřejného projednání: OV2009_zapis1VP.doc (53 kB) - 03.01.2007 13:28:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV2009_zaveryStan.doc (419 kB) - 03.01.2007 13:31:06
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
JihočeskýČeské BudějoviceMěstský úřad Lišov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: