Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1214
Název záměru: HEŘMANOVICE - Obora Tetřívek
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MSK1214_duvodyUkonceni.pdf (286 kB) - 01.10.2020 12:58:11
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálHeřmanoviceHeřmanovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2020 12:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JOHN Farmer a.s., Heřmanovice 345, 793 74 Heřmanovice
IČ oznamovatele: 27790550
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vavrečková Jitka Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Jeseníky
Dotčené EVL: Heřmanovice
Text oznámení záměru: MSK1214_oznameni.zip (66839 kB) - 05.01.2009 07:44:40
Informace o oznámení: MSK1214_infOznam.rtf (282 kB) - 05.01.2009 07:44:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1214_zjistovaci.rtf (362 kB) - 12.02.2009 11:20:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vavrečková Jitka Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1214_dokumentace.zip (17109 kB) - 06.04.2010 07:06:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1214_infDokumentace.rtf (284 kB) - 06.04.2010 07:02:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bussinow Milan Mgr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1214_posudek.zip (9161 kB) - 06.09.2010 11:46:50
Informace o posudku: MSK1214_infPosudek.rtf (282 kB) - 06.09.2010 11:46:50
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1214_inf1VP.pdf (75 kB) - 04.10.2010 08:06:01
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1214_zapis1VP.doc (62 kB) - 22.10.2010 12:50:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: