Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Bussinow Milan Mgr., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
29539/ENV/09-998/630/09 - 10420/ENV/14-589/630/14; MZP/2019/630/630
Platnost do: 23.04.2024
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Kollárovo nám. 630/3
Zaměstnavatel - mesto: Olomouc
Zaměstnavatel - PSČ: 779 00
Zaměstnavatel - telefon: 604 860 067
Bydliště - ulice: Kollárovo nám. 630/3
Bydliště - město: Olomouc
Bydliště - PSČ: 779 00
Bydliště - telefon: 604 860 067
Email: mbussinow@centrum.cz
Poznámka: