Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK452
Název záměru: Těžba štěrkopísku pro vytvoření retenčních nádrží v Pňovicích
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OLK452_duvodyUkonceni.doc (41 kB) - 30.06.2010 06:28:08
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucPňovicePňovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2010 07:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZAPA beton, a.s., Vídeňská 1306/11, 140 00 Praha
IČ oznamovatele: 25137026
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mudra Pavel Ing.
Text oznámení záměru: OLK452_oznameni.doc (5170 kB) - 16.03.2009 10:47:27
Informace o oznámení: OLK452_infOznam.doc (48 kB) - 16.03.2009 10:47:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2009
Závěry zjišťovacího řízení: OLK452_zjistovaci.doc (106 kB) - 21.04.2009 11:54:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK452_dokumentace.doc (11088 kB) - 13.01.2010 08:32:38
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK452_infDokumentace.doc (41 kB) - 13.01.2010 08:32:38
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OLK452_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (227 kB) - 13.01.2010 14:46:27
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bussinow Milan Mgr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK452_posudek.pdf (10052 kB) - 18.06.2010 07:22:51
Informace o posudku: OLK452_infPosudek.doc (42 kB) - 18.06.2010 07:22:51
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: