Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK552
Název záměru: Most ev. č. 3703-10 za obcí Sudkov, k.ú. Postřelmov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkPostřelmovPostřelmov
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2011 12:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 120,772 11 Olomouc
IČ oznamovatele: 70960399
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bussinow Milan Mgr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Horní Morava
Text oznámení záměru: OLK552_oznameni.pdf (1138 kB) - 15.03.2011 08:43:51
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OLK552_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (935 kB) - 15.03.2011 08:43:52
Informace o oznámení: OLK552_infOznam.doc (43 kB) - 15.03.2011 08:43:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2011
Závěry zjišťovacího řízení: OLK552_zjistovaci.doc (78 kB) - 08.04.2011 11:21:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: