Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1204
Název záměru: Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MSK1204_duvodyUkonceni.pdf (93 kB) - 15.12.2009 13:27:47
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekMosty u JablunkovaMosty u Jablunkova
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.12.2009 13:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Benzina, s.r.o.
IČ oznamovatele: 60193328
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Beskydy
Text oznámení záměru: MSK1204_oznameni.pdf (230 kB) - 02.12.2008 08:22:00
Informace o oznámení: MSK1204_infOznam.rtf (273 kB) - 02.12.2008 08:22:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1204_zjistovaci.rtf (369 kB) - 13.01.2009 07:17:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1204_dokumentace.pdf (3670 kB) - 01.07.2009 14:12:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1204_infDokumentace.doc (88 kB) - 01.07.2009 14:14:11
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MSK1204_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (881 kB) - 01.07.2009 14:14:11
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bussinow Milan Mgr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1204_posudek.zip (3159 kB) - 13.11.2009 10:41:26
Informace o posudku: MSK1204_infPosudek.doc (89 kB) - 13.11.2009 10:41:26
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl ve fázi zveřejnění posudku z podnětu oznamovatele zastaven.