Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK500
Název záměru: Rozšíření dobývacího prostoru Grygov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5;II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucGrygovGrygov
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2011 13:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Štěrkovny Olomouc a.s., Javořičská 682/12, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 25883534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bussinow Milan Mgr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Království
Morava - Chropyňský luh
Text oznámení záměru: OLK500_oznameni.pdf (1379 kB) - 09.02.2010 15:05:44
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OLK500_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (892 kB) - 09.02.2010 15:05:45
Informace o oznámení: OLK500_infOznam.doc (49 kB) - 09.02.2010 15:05:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2010
Závěry zjišťovacího řízení: OLK500_zjistovaci.doc (136 kB) - 07.04.2010 08:54:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK500_dokumentace.pdf (1873 kB) - 05.01.2011 13:03:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK500_infDokumentace.doc (77 kB) - 05.01.2011 13:03:37
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl ve fázi posudku převzat MŽP pod kódem MZP343