Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8098
Název záměru: Zvýšení výrobní kapacity titanové běloby a železitých termických červení
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovPřerovPřerov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2015 14:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PRECHEZA a.s., Nábřeží Dr. E. Beneše 24, 750 62 Přerov
IČ oznamovatele: 26872307
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Valíček Svatopluk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8098_dokumentace.zip (2928 kB) - 19.02.2010 10:24:35
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8098_infDokumentace.pdf (178 kB) - 19.02.2010 10:29:08
Vrácení dokumentace: OV8098_vraceni.PDF (258 kB) - 25.08.2009 14:21:25
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8098_posudek.zip (30395 kB) - 19.02.2010 10:58:53
Informace o posudku: OV8098_infPosudek.pdf (178 kB) - 19.02.2010 10:46:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
31.03.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8098_inf1VP.pdf (74 kB) - 26.03.2010 12:13:04
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8098_zapis1VP.PDF (727 kB) - 18.05.2010 12:23:18
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8098_zaveryStan.zip (790 kB) - 25.05.2015 09:31:42
Prodloužení stanoviska: OV8098_prodlouzeniStan.pdf (175 kB) - 24.06.2015 14:28:59
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: