Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1358
Název záměru: Výstavba opravárenské haly Maloměřice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoMaloměřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.03.2017 13:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
IČ oznamovatele: 70994226
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 08.02.2017
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: JHM1358_oznameni.zip (12788 kB) - 19.01.2017 11:58:37
Informace o oznámení: JHM1358_infOznam.pdf (257 kB) - 19.01.2017 11:58:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2017
Datum nabytí právní moci: 01.04.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1358_zjistovaci.pdf (745 kB) - 01.03.2017 13:53:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-městoMagistrát města Brna
JihomoravskýBrno-městoÚřad městské části Brno-Maloměřice a Obřany
OlomouckýOlomoucDrážní úřad - pracoviště Olomouc
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: