Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP367
Název záměru: Obchvat Zálešná
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínZlínZlín
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2017 10:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Zlín
IČ oznamovatele: 00283924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Grúz Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP367_posudek.zip (58305 kB) - 05.01.2012 15:08:16
Informace o posudku: MZP367_infPosudek.pdf (70 kB) - 05.01.2012 15:08:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP367_inf1VP.pdf (71 kB) - 02.02.2012 10:04:17
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP367_zapis1VP.pdf (144 kB) - 26.07.2012 14:39:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP367_zaveryStan.zip (549 kB) - 05.06.2017 10:14:24
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Do fáze předložení dokumentace byl příslušným úřadem Krajský úřad Zlínského kraje, veškeré další podklady jsou tedy k dispozici pod kódem záměru ZLK283.