Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8145
Název záměru: Zpracování a povrchová úprava plastových polymerů
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2;II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucSlavonín
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2013 13:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MAIER CZ, s.r.o., Průmyslová 14a, 796 01 Prostějov
IČ oznamovatele: 27254500
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 03.06.2013
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: OV8145_oznameni.zip (21067 kB) - 06.05.2013 10:39:12
Informace o oznámení: OV8145_infOznam.pdf (1542 kB) - 06.05.2013 10:39:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OV8145_zjistovaci.7z (1554 kB) - 26.06.2013 13:40:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV8145_infZjistovaci.pdf (130 kB) - 26.06.2013 13:40:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMagistrát města Olomouce
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: