Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1187
Název záměru: Výstavba nové železniční zastávky Baťův kanál - Výklopník
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínSudoměřiceSudoměřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2014 13:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 15.12.2014
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: JHM1187_oznameni.pdf (6841 kB) - 19.11.2014 17:13:44
Informace o oznámení: JHM1187_infOznam.pdf (291 kB) - 25.11.2014 12:23:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1187_zjistovaci.zip (578 kB) - 19.12.2014 13:18:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1187_infZjistovaci.doc (75 kB) - 19.12.2014 13:18:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: