Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM760
Název záměru: Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovBučoviceBučovice
Jihomoravský krajVyškovBučoviceVícemilice
Jihomoravský krajVyškovNesoviceLetošov
Jihomoravský krajVyškovNesoviceNesovice
Jihomoravský krajVyškovNevojiceNevojice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2009 10:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: JHM760_oznameni.pdf (736 kB) - 06.08.2009 12:10:37
Informace o oznámení: JHM760_infOznam.doc (55 kB) - 06.08.2009 12:10:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2009
Závěry zjišťovacího řízení: JHM760_zjistovaci.doc (67 kB) - 10.09.2009 09:25:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: