Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK626
Název záměru: Modernizace a rozšíření sportovního areálu Zlín
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínZlínZlín
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2014 13:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sporthouse CZ Corporations s.r.o.
IČ oznamovatele: 28251351
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2012
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK626_oznameni.rar (120268 kB) - 20.07.2012 06:44:17
Informace o oznámení: ZLK626_infOznam.pdf (272 kB) - 20.07.2012 06:44:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK626_zjistovaci.rar (2576 kB) - 22.08.2012 09:43:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMagistrát města Zlína
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Grúz Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 15.04.2013
Text dokumentace: ZLK626_dokumentace.rar (63655 kB) - 14.03.2013 15:53:18
Text přepracované/doplněné dokumentace: ZLK626_prepracovana.zip (4212 kB) - 19.08.2013 14:19:26
Informace o dokumentaci: ZLK626_infDokumentace.pdf (236 kB) - 14.03.2013 15:56:04
Vrácení dokumentace: ZLK626_vraceni.zip (2884 kB) - 23.05.2013 11:52:58
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bauer Pavel Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 19.09.2013
Text posudku: ZLK626_posudek.zip (1806 kB) - 19.08.2013 14:26:48
Informace o posudku: ZLK626_infPosudek.pdf (243 kB) - 19.08.2013 14:30:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK626_inf1VP.pdf (228 kB) - 20.08.2013 08:51:17
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK626_zapis1VP.pdf (991 kB) - 17.09.2013 07:49:50
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK626_zaveryStan.zip (530 kB) - 29.01.2014 13:55:28
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: