Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1175
Název záměru: Rozšíření závodu ve Slavkově u Brna (Slavkov 3)
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovSlavkov u BrnaSlavkov u Brna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2014 10:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
IČ oznamovatele: 60193280
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 12.10.2014
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: JHM1175_oznameni.zip (9392 kB) - 18.09.2014 08:52:52
Informace o oznámení: JHM1175_infOznam.pdf (310 kB) - 22.09.2014 10:26:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1175_zjistovaci.doc (74 kB) - 23.10.2014 10:11:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1175_infZjistovaci.doc (74 kB) - 23.10.2014 10:11:55
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: