Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1444
Název záměru: I/20 Seč-Životice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihChoceniceChocenice
Plzeňský krajPlzeň-jihChoceniceChocenická Lhota
Plzeňský krajPlzeň-jihChoceniceKotousov
Plzeňský krajPlzeň-jihChoceniceZhůř
Plzeňský krajPlzeň-jihJarovJarov u Blovic
Plzeňský krajPlzeň-jihKasejovicePodhůří u Nepomuka
Plzeňský krajPlzeň-jihKlášterKlášter u Nepomuka
Plzeňský krajPlzeň-jihMilečMileč
Plzeňský krajPlzeň-jihMilečŽelvice
Plzeňský krajPlzeň-jihMohelniceMohelnice u Nepomuka
Plzeňský krajPlzeň-jihMěcholupyMěcholupy u Blovic
Plzeňský krajPlzeň-jihNepomukNepomuk
Plzeňský krajPlzeň-jihPrádloNovotníky
Plzeňský krajPlzeň-jihPrádloPrádlo
Plzeňský krajPlzeň-jihTřebčiceTřebčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.05.2019 11:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŘSD, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1444_oznameni.pdf (10575 kB) - 16.09.2009 08:47:21
Informace o oznámení: PLK1444_infOznam.doc (58 kB) - 16.09.2009 13:02:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.10.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1444_zjistovaci.zip (681 kB) - 23.10.2009 12:29:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-jihMěstský úřad Nepomuk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1444_dokumentace.doc (15423 kB) - 04.08.2010 13:22:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1444_infDokumentace.doc (55 kB) - 04.08.2010 13:27:54
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1444_posudek.pdf (492 kB) - 13.07.2011 14:16:22
Informace o posudku: PLK1444_infPosudek.doc (33 kB) - 13.07.2011 14:10:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1444_inf1VP.doc (32 kB) - 15.07.2011 08:10:26
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1444_zapis1VP.doc (34 kB) - 09.09.2011 07:06:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1444_zaveryStan.zip (688 kB) - 24.05.2019 11:04:45
Prodloužení stanoviska: PLK1444_prodlouzeniStan.pdf (249 kB) - 11.07.2017 14:22:37
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: