Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8229
Název záměru: Zvýšení kapacity titanové běloby
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovPřerovPřerov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 15.12.2017 12:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PRECHEZA a.s., Nábřeží Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov
IČ oznamovatele: 26872307
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýPřerovMagistrát města Přerova
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Grúz Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.07.2017
Text dokumentace: OV8229_dokumentace.zip (62891 kB) - 20.06.2017 08:44:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8229_infDokumentace.pdf (116 kB) - 20.06.2017 08:35:40
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.11.2017
Text posudku: OV8229_posudek.zip (5545 kB) - 12.10.2017 08:58:35
Informace o posudku: OV8229_infPosudek.pdf (94 kB) - 12.10.2017 08:58:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8229_inf1VP.pdf (142 kB) - 03.11.2017 11:05:08
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8229_zapis1VP.pdf (185 kB) - 15.12.2017 12:00:02
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8229_zaveryStan.zip (1628 kB) - 15.12.2017 11:58:33
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: