Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK724
Název záměru: DOZ Mikulovice - Jeseník
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajJeseníkJeseníkJeseník
Olomoucký krajJeseníkLipová-lázněDolní Lipová
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2015 17:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 10.02.2015
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: OLK724_oznameni.pdf (2081 kB) - 21.01.2015 15:24:34
Informace o oznámení: OLK724_infOznam.doc (55 kB) - 21.01.2015 15:25:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OLK724_zjistovaci.doc (110 kB) - 23.02.2015 17:38:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýJeseníkMěstský úřad Jeseník
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: