Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1202
Název záměru: Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) - Kutná Hora (mimo)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraCírkviceCírkvice u Kutné Hory
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraMalín
Středočeský krajKutná HoraTřebešiceTřebešice
Středočeský krajKutná HoraČáslavFilipov u Čáslavi
Středočeský krajKutná HoraČáslavČáslav
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 09.10.2018 09:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 13.07.2017
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1202_oznameni.zip (77438 kB) - 19.06.2017 10:24:20
Informace o oznámení: OV1202_infOznam.pdf (275 kB) - 19.06.2017 10:24:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1202_zjistovaci.zip (2393 kB) - 11.08.2017 09:05:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1202_infZjistovaci.pdf (178 kB) - 11.08.2017 09:06:10
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 15.02.2018
Text dokumentace: OV1202_dokumentace.pdf (14380 kB) - 11.01.2018 10:27:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Hluková studie
OV1202_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (10393 kB) - 11.01.2018 10:27:37
hodnocení vibrací
OV1202_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (3834 kB) - 11.01.2018 10:28:00
Biologický průzkum
OV1202_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (2525 kB) - 11.01.2018 10:28:19
migrační studie
OV1202_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (3323 kB) - 11.01.2018 10:28:34
Dendrologický průzkum
OV1202_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (30745 kB) - 11.01.2018 10:28:50
Rozptylová studie
OV1202_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (5119 kB) - 11.01.2018 10:29:09
Vlivy na veřejné zdraví
OV1202_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (837 kB) - 11.01.2018 10:29:26
Informace o dokumentaci: OV1202_infDokumentace.pdf (167 kB) - 11.01.2018 10:29:37
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bělohlávek Jiří Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1202_posudek.pdf (2390 kB) - 09.10.2018 09:55:01
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1202_zaveryStan.zip (4315 kB) - 09.10.2018 09:55:35
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: