Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK475
Název záměru: II/150 - Vícov - obchvat obce
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovPteníPtení
Olomoucký krajProstějovStínavaStínava
Olomoucký krajProstějovVícovVícov
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.08.2009 08:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Olomoucký kraj
IČ oznamovatele: 60609460
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: OLK475_oznameni.pdf (973 kB) - 30.07.2009 09:58:11
Informace o oznámení: OLK475_infOznam.doc (48 kB) - 30.07.2009 09:58:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2009
Závěry zjišťovacího řízení: OLK475_zjistovaci.doc (114 kB) - 31.08.2009 07:45:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýProstějovMěstský úřad Prostějov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: