Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP368
Název záměru: Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínZlínKostelec u Zlína
Zlínský krajZlínZlínZlín
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2017 11:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.
IČ oznamovatele: 70934860
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Grúz Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP368_posudek.zip (58204 kB) - 05.01.2012 15:09:37
Informace o posudku: MZP368_infPosudek.pdf (73 kB) - 05.01.2012 15:09:37
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP368_inf1VP.pdf (71 kB) - 02.02.2012 10:03:35
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP368_zapis1VP.pdf (144 kB) - 26.07.2012 14:47:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP368_zaveryStan.zip (574 kB) - 15.05.2017 11:22:35
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Do fáze předložení dokumentace byl příslušným úřadem Krajský úřad Zlínského kraje, veškeré další podklady jsou tedy k dispozici pod kódem záměru ZLK282.