Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2014
Název záměru: Relaxační a regenerační centrum Zvonková - město Horní Planá
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV2014_duvodyUkonceni.pdf (120 kB) - 28.11.2018 07:31:00
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovHorní PlanáZvonková
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2018 07:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českobudějovické pozemní stavby, spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 14502992
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV2014_oznameni.pdf (450 kB) - 24.10.2006 12:34:36
Informace o oznámení: OV2014_infOznam.doc (42 kB) - 24.10.2006 12:34:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2006
Závěry zjišťovacího řízení: OV2014_zjistovaci.doc (101 kB) - 19.01.2007 08:59:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Horní Planá
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Český Krumlov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV2014_dokumentace.doc (885 kB) - 20.07.2007 09:01:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV2014_infDokumentace.doc (39 kB) - 20.07.2007 09:01:41
Vrácení dokumentace: OV2014_vraceni.pdf (74 kB) - 13.06.2008 09:02:17
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: