Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA012
Název záměru: Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBubeneč
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDejvice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHolešovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2004 15:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České dráhy, státní organizace, nábř. L. Svobody 1222, Praha 1
IČ oznamovatele: 48118664
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA012_oznameni.doc (532 kB) - 25.06.2002 11:13:25
Informace o oznámení: PHA012_infOznam.pdf (224 kB) - 25.06.2002 11:20:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA012_zjistovaci.pdf (3322 kB) - 26.07.2002 12:20:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA012_dokumentace.doc (3931 kB) - 02.10.2003 12:27:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA012_infDokumentace.pdf (124 kB) - 02.10.2003 12:32:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA012_posudek.doc (566 kB) - 15.03.2004 13:37:20
Informace o posudku: PHA012_infPosudek.pdf (120 kB) - 15.03.2004 13:37:22
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA012_inf1VP.pdf (143 kB) - 29.03.2004 12:18:26
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA012_zapis1VP.doc (112 kB) - 22.04.2004 11:30:32
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA012_zaveryStan.doc (338 kB) - 28.06.2004 14:34:01
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: