Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3002
Název záměru: Sklad nebezpečných odpadů firmy Eliod servis – areál COMET Plzeň
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňDoubravka
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 24.07.2003 11:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ELIOD servis, s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč
IČ oznamovatele: 25237624
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV3002_oznameni.doc (1361 kB) - 11.09.2002 10:49:41
Informace o oznámení: OV3002_infOznam.doc (31 kB) - 11.09.2002 10:49:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV3002_zjistovaci.doc (30 kB) - 19.11.2002 15:39:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Růžička Jaroslav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV3002_dokumentace.zip (3087 kB) - 30.01.2003 09:22:13
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV3002_posudek.doc (457 kB) - 15.05.2003 08:45:51
Informace o posudku: OV3002_infPosudek.doc (33 kB) - 15.05.2003 08:51:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV3002_inf1VP.doc (36 kB) - 27.05.2003 09:07:47
Zápis z 1. veřejného projednání: OV3002_zapis1VP.doc (34 kB) - 12.06.2003 09:17:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV3002_zaveryStan.doc (104 kB) - 24.07.2003 10:56:52
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: