Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2013
Název záměru: Rekreační park Lipno
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV2013_duvodyUkonceni.pdf (272 kB) - 15.11.2018 10:17:20
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovFrymburkFrymburk
Poznámka: Pro záměr Přístav Hruštice a Rekreační park Lipno byla na základě doporučení zprac. pos. zpracována společná dokumentace, která je pro přehlednost zveřejněna v inf. systému pod novým kódem OV2027.
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2018 10:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: UBM-Bohemia 2, s.r.o.
IČ oznamovatele: 63978733
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV2013_oznameni.doc (359 kB) - 18.08.2006 09:42:33
Informace o oznámení: OV2013_infOznam.pdf (8158 kB) - 18.08.2006 09:38:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV2013_zjistovaci.pdf (107 kB) - 08.11.2006 15:14:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Horní Planá
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Český Krumlov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV2013_dokumentace.doc (633 kB) - 06.04.2007 11:32:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV2013_infDokumentace.doc (32 kB) - 06.04.2007 11:32:33
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OV2013_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (4072 kB) - 10.07.2008 10:12:21
Vrácení dokumentace: OV2013_vraceni.doc (50 kB) - 19.06.2007 15:12:50
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Pro záměr Přístav Hruštice a Rekreační park Lipno byla na základě doporučení zprac. pos. zpracována společná dokumentace, která je pro přehlednost zveřejněna v inf. systému pod novým kódem OV2027.