Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC030
Název záměru: Větrná elektrárna Bradáčov, okres Tábor
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborBradáčovBradáčov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2018 11:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Jan Mrázek, Choustník
IČ oznamovatele: 70935041
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC030_oznameni.doc (124 kB) - 06.02.2003 10:11:12
Informace o oznámení: JHC030_infOznam.doc (70 kB) - 06.02.2003 10:11:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC030_zjistovaci.doc (1212 kB) - 26.03.2003 10:10:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC030_dokumentace.doc (205 kB) - 23.10.2003 12:51:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC030_infDokumentace.doc (75 kB) - 23.10.2003 12:51:52
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC030_posudek.doc (580 kB) - 26.03.2004 13:11:51
Informace o posudku: JHC030_infPosudek.doc (108 kB) - 26.03.2004 13:12:00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC030_inf1VP.doc (97 kB) - 05.04.2004 12:29:21
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC030_zapis1VP.doc (138 kB) - 27.04.2004 07:28:13
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC030_zaveryStan.doc (173 kB) - 04.06.2004 07:30:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: