Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC247
Název záměru: Silnice I/19 Tábor - hranice kraje Vysočina
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborChýnovChýnov u Tábora
Jihočeský krajTáborChýnovZáhostice
Jihočeský krajTáborDolní HořiceDolní Hořice
Jihočeský krajTáborDolní HořiceKladruby
Jihočeský krajTáborDolní HořiceLejčkov
Jihočeský krajTáborDolní HořicePořín
Jihočeský krajTáborDolní HořicePrasetín
Jihočeský krajTáborNová Ves u ChýnovaNová Ves u Chýnova
Jihočeský krajTáborTurovecTurovec
Jihočeský krajTáborTáborMěšice u Tábora
Jihočeský krajTáborTáborZárybničná Lhota
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.05.2019 08:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: JHC247_oznameni.doc (489 kB) - 19.04.2007 06:48:43
Informace o oznámení: JHC247_infOznam.doc (100 kB) - 19.04.2007 06:48:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC247_zjistovaci.doc (111 kB) - 21.05.2007 14:05:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC247_dokumentace.zip (46629 kB) - 05.05.2008 15:37:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC247_infDokumentace.doc (99 kB) - 14.10.2008 08:39:37
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC247_posudek.pdf (884 kB) - 07.10.2008 11:38:55
Informace o posudku: JHC247_infPosudek.doc (100 kB) - 14.10.2008 08:27:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC247_zaveryStan.pdf (295 kB) - 16.02.2018 12:23:00
Prodloužení stanoviska: JHC247_prodlouzeniStan.zip (555 kB) - 20.05.2019 08:16:44
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Tábor
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: