Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA713
Název záměru: Obytný soubor „Výstavní“, Praha 11, k. ú. Háje
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHáje
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 29.07.2013 16:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CENTRAL GROUP a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 63999102
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: PHA713_oznameni.zip (6361 kB) - 14.04.2010 15:24:11
Informace o oznámení: PHA713_infOznam.pdf (361 kB) - 14.04.2010 15:24:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PHA713_zjistovaci.PDF (7322 kB) - 03.09.2010 14:32:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kuk Richard Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2012
Text dokumentace: PHA713_dokumentace.pdf (9248 kB) - 17.04.2012 18:00:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohy H_00 - H_11
PHA713_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (121791 kB) - 18.04.2012 08:39:59
přílohy H_12 - H_17
PHA713_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (137417 kB) - 18.04.2012 08:41:25
Informace o dokumentaci: PHA713_infDokumentace.PDF (245 kB) - 17.04.2012 14:37:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 19.11.2012
Text posudku: PHA713_posudek.zip (47741 kB) - 19.10.2012 10:34:37
Informace o posudku: PHA713_infPosudek.pdf (281 kB) - 19.10.2012 10:34:37
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA713_inf1VP.PDF (158 kB) - 13.11.2012 12:36:47
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA713_zapis1VP.PDF (9363 kB) - 29.07.2013 16:22:15
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA713_zaveryStan.PDF (6607 kB) - 29.07.2013 16:29:10
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: