Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK117
Název záměru: Silnice I/27 v úseku Třemošná - hranice kraje
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severHorní BřízaHorní Bříza
Plzeňský krajPlzeň-severHromniceHromnice
Plzeňský krajPlzeň-severKaznějovKaznějov
Plzeňský krajPlzeň-severKraloviceHradecko
Plzeňský krajPlzeň-severKraloviceKralovice u Rakovníka
Plzeňský krajPlzeň-severKraloviceTrojany u Mladotic
Plzeňský krajPlzeň-severPlasyBabina
Plzeňský krajPlzeň-severPlasyNebřeziny
Plzeňský krajPlzeň-severPlasyPlasy
Plzeňský krajPlzeň-severRybniceRybnice u Kaznějova
Plzeňský krajPlzeň-severTřemošnáTřemošná
Plzeňský krajPlzeň-severVysoká LibyněVysoká Libyně
Plzeňský krajPlzeň-severVýrovVýrov u Kralovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2008 13:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK117_oznameni.doc (362 kB) - 19.11.2004 11:02:37
Informace o oznámení: PLK117_infOznam.doc (53 kB) - 19.11.2004 11:02:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK117_zjistovaci.doc (48 kB) - 31.01.2005 12:14:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-severMěstský úřad Kralovice
PlzeňskýPlzeň-severMěstský úřad Nýřany
PlzeňskýPlzeň-severMěstský úřad Plasy
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK117_dokumentace.zip (28841 kB) - 21.03.2007 08:21:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK117_infDokumentace.doc (55 kB) - 21.03.2007 08:45:55
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK117_posudek.pdf (11840 kB) - 28.08.2007 13:05:38
Informace o posudku: PLK117_infPosudek.doc (52 kB) - 28.08.2007 13:16:33
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK117_inf1VP.doc (51 kB) - 19.09.2007 14:43:52
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK117_zaveryStan.doc (167 kB) - 15.01.2008 13:09:44
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-severMěstský úřad Kralovice
PlzeňskýPlzeň-severMěstský úřad Nýřany
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: