Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC181
Název záměru: Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Želnava – Nová Pec – Bližní Lhota – Zadní Zvonková
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.15
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeNová PecNová Pec
Jihočeský krajPrachaticeŽelnavaŽelnava
Jihočeský krajČeský KrumlovHorní PlanáZvonková
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2019 11:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ oznamovatele: 70890650
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Novák Václav Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Boletice
Šumava
Dotčené EVL: Šumava
Text oznámení záměru: JHC181_oznameni.pdf (712 kB) - 11.10.2006 09:11:15
Informace o oznámení: JHC181_infOznam.doc (96 kB) - 11.10.2006 09:11:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC181_zjistovaci.doc (248 kB) - 12.01.2007 07:23:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Novák Václav Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC181_dokumentace.zip (28945 kB) - 31.03.2010 13:43:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC181_infDokumentace.zip (159 kB) - 31.03.2010 13:46:31
Text vyhodnocení na Naturu 2000: JHC181_vyhodnoceniNaturaDokumentace.zip (773 kB) - 31.03.2010 13:44:24
Vrácení dokumentace: JHC181_vraceni.doc (91 kB) - 20.01.2010 12:32:53
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Krajíček Libor RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC181_posudek.zip (2049 kB) - 22.03.2011 10:21:40
Informace o posudku: JHC181_infPosudek.pdf (51 kB) - 22.03.2011 10:21:40
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHC181_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (704 kB) - 22.03.2011 10:21:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
19.04.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC181_inf1VP.pdf (52 kB) - 20.04.2011 10:40:28
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC181_zapis1VP.pdf (76 kB) - 06.05.2011 10:20:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC181_zaveryStan.pdf (253 kB) - 24.06.2011 07:08:52
Prodloužení stanoviska: JHC181_prodlouzeniStan.zip (929 kB) - 17.06.2019 11:13:56
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: