Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Krajíček Libor RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
41994/ENV/06, 1858/ENV/11, 14232/ENV/16, MZP/2021/710/5305
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5033/793/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Atelier T-plan, s.r.o
Zaměstnavatel - ulice: Sezimova 380/13
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4 - Nusle
Zaměstnavatel - PSČ: 140 00
Zaměstnavatel - telefon: 222 200 631
Bydliště - ulice: Macešková 2026/30
Bydliště - město: Praha 10
Bydliště - PSČ: 106 00
Bydliště - telefon: 724 047 422
Email: krajicek@t-plan.cz
Poznámka: EIA (dle příl. č.1 ZPV zaměření na body 12, 43-52, 84-85, 106-110, 114-118) - dopravní a energetické stavby, těžba nerostných surovin, SEA - UPD, PUR ČR, dopravní koncepce, surovinové politiky
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano