Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2057
Název záměru: Tábor, Náchod – přívodní vedení 110 kV
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborTáborNáchod u Tábora
Jihočeský krajTáborTáborStoklasná Lhota
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2015 07:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: E.ON Česká republika s.r.o.
IČ oznamovatele: 25733591
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.08.2015
Zpracovatel oznámení: Krajíček Libor RNDr.
Text oznámení záměru: OV2057_oznameni.7z (5172 kB) - 23.07.2015 10:51:43
Informace o oznámení: OV2057_infOznam.pdf (129 kB) - 23.07.2015 10:51:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2015
Datum nabytí právní moci: 13.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV2057_zjistovaci.pdf (187 kB) - 10.09.2015 07:09:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: