Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1053
Název záměru: Přeložka 3x vrchní vedení 110 kV pro Vršanskou uhelnou a.s.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/85
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostMalé BřeznoBylany u Mostu
Ústecký krajMostMalé BřeznoHolešice
Ústecký krajMostMostHořany
Ústecký krajMostMostSlatinice u Mostu
Ústecký krajMostMostTřebušice
Ústecký krajMostMostČepirohy
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2018 09:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ Distribuce, a.s., Teplicá 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
IČ oznamovatele: 24729035
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 01.06.2018
Zpracovatel oznámení: Krajíček Libor RNDr.
Text oznámení záměru: ULK1053_oznameni.zip (23277 kB) - 30.04.2018 10:14:10
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.06.2018
Datum nabytí právní moci: 24.07.2018
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1053_zjistovaci.pdf (547 kB) - 09.07.2018 09:44:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: