Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Novák Václav Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
48372/ENV/05, 36012/ENV/10, 67058/ENV/14
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
1142/149/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Hřbitovní 449
Zaměstnavatel - mesto: Protivín
Zaměstnavatel - PSČ: 398 11
Zaměstnavatel - telefon: 724 083 707
Bydliště - ulice: Hřbitovní 449
Bydliště - město: Protivín
Bydliště - PSČ: 398 11
Bydliště - telefon: 382 252 017
Email: vaclav_novak@seznam.cz
Poznámka: doprava, územní plány a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj, posuzování vlivů záměru na krajinný ráz, ÚSES, biologické hodnocení, plány péče, EMS, EMAS
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano