Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK675
Název záměru: Labe, Němčice, oprava koryta v profilu silničního mostu
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceDřítečDříteč
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.05.2015 12:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové
IČ oznamovatele: 70890005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.04.2015
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Orlice a Labe
Text oznámení záměru: PAK675_oznameni.zip (1768 kB) - 27.03.2015 13:48:27
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: PAK675_vyhodnoceniNaturaOznameni.zip (1072 kB) - 27.03.2015 13:48:27
Informace o oznámení: PAK675_infOznam.pdf (464 kB) - 27.03.2015 13:48:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2015
Datum nabytí právní moci: 06.06.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PAK675_zjistovaci.pdf (551 kB) - 05.05.2015 12:26:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: