Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1031
Název záměru: Logistické centrum - překladiště minerálních olejů
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ULK1031_duvodyUkonceni.pdf (286 kB) - 16.04.2021 09:04:50
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemVaňov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2021 09:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kongresové centrum ILF, a.s., Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1 – Josefov
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.10.2017
Text dokumentace: ULK1031_dokumentace.pdf (13427 kB) - 12.09.2017 12:35:06
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Příloha 1. - 5. grafické a mapové přílohy
ULK1031_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (198894 kB) - 07.09.2017 11:50:30
říloha 6. posouzení vlivů na krajinný ráz
ULK1031_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (7409 kB) - 07.09.2017 11:51:07
příloha 7.Hluková studie a protokol o měření hluku
ULK1031_prilohaDokumentaceDOC_3.zip (16228 kB) - 07.09.2017 11:52:08
příloha 8. Rozptylová studie
ULK1031_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (1341 kB) - 07.09.2017 11:53:06
příloha 9. posouzení livů na veřejné zdraví
ULK1031_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (1231 kB) - 07.09.2017 11:54:47
příloha 10. Biologické hodnocení
ULK1031_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1499 kB) - 07.09.2017 11:55:15
příloha 11. Posouzení vlivů na soustavu NATURA2000
ULK1031_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (1833 kB) - 07.09.2017 11:56:02
příloha 12. návrhy a bezpečnostní listy
ULK1031_prilohaDokumentaceDOC_8.zip (6659 kB) - 07.09.2017 11:57:34
příloha 13. stanovisko stavebního úřadu
ULK1031_prilohaDokumentaceDOC_9.zip (2827 kB) - 07.09.2017 11:57:59
příloha 14.stanovisko dle § 45i zákona č. 114_1992
ULK1031_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (142 kB) - 07.09.2017 11:58:51
příloha 15. autorizace zpracovatele
ULK1031_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (213 kB) - 07.09.2017 12:08:29
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
ULK1031_prilohaDokumentaceDOC_12.zip (6395 kB) - 23.11.2017 12:18:59
Informace o dokumentaci: ULK1031_infDokumentace.pdf (67 kB) - 18.09.2017 12:33:28
Vrácení dokumentace: ULK1031_vraceni.pdf (164 kB) - 23.11.2017 12:15:43
ULK1031_vraceni.zip (6395 kB) - 23.11.2017 12:18:02
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: