Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK888
Název záměru: Revitalizace rašeliniště u Novoveského rybníku
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.3;§4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovHora Svatého ŠebestiánaNová Ves u Křimova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.08.2014 13:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: APB Plzeň a.s., Barvínkova 582/8, 326 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 16669711
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 09.07.2014
Zpracovatel oznámení: Rous Jiří Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Novodomské rašeliniště - Kovářská
Dotčené EVL: Novodomské a polské rašeliniště
Text oznámení záměru: ULK888_oznameni.zip (18606 kB) - 18.06.2014 12:01:20
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: ULK888_infOznam.pdf (30 kB) - 18.06.2014 15:09:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ULK888_zjistovaci.zip (1271 kB) - 01.08.2014 13:01:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK888_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 01.08.2014 13:08:46
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: oznámení neobsahuje kompletní povinné přílohy